English

国民经济管理系

李朋骜国民经济管理系​

职称:讲师

研究领域:区域经济发展与城市经济

邮箱:lipengao@lnu.edu.cn

​李朋骜,国民经济管理系讲师     

 • 姓名

  李朋骜,国民经济管理系讲师    

   

   

 • 邮箱

  lipengao@lnu.edu.cn

 • 教育经历

  2009年-2013年,安徽大学数学与应用数学专业,获得理学学士学位    

  2013年-2015年,吉林大学区域经济学,获得经济学硕士学位  

  2018年-2021年,吉林大学区域经济学,获得经济学博士学位  

     

     

   

 • 研究领域

  区域经济发展与城市经济